Minneslund

MINNESLUND


OBS! Minneslunden i Tillinge är sedan 2020-03-30 stängd för framtida spridningar, platsen står dock kvar och besök är fortfarande tillåtna. vägbeskrivning hittar du här då minneslunden inte har en adress.


Skriv in Tillinge Kyrka i GPS eller annan kartfunktion med vägbeskrivning, exempelvis smartphone.


Följande beskrivning gäller från Tillinge Kyrka:

Utanför kyrkan fortsätter en grusväg till vänster. Följ denna ca två kilometer. Här ska du se gårdar på vänster sida och hagar med mörka staket på höger sida.

Efter ca två kilometer på denna väg sitter en liten vit skylt på vänster sida av vägen med texten "Djurbegravningsplats" som pekar på en liten väg upp mellan två hagar. Kör upp mellan hagarna i skyltens riktning och håll till höger där vägen delar sig så kommer du efter några hundra meter till en röd trätavla och möjlighet att parkera vid de utlagda stenarna. Här är minneslunden.


Varför öppnar vi ny minneslund?


Om några månader öppnar vi vår nya minneslund för besök. I samband med anläggningen, och på den nya minneslunden sprider vi anska under mellantiden. I slutet av sommaren planeras den stå redo för besökare och hemsidan kommer att uppdateras löpande med mer information.


Det hårda tryck som vart på minneslunden i Tillinge under lång tid lett till två stora problem som vi länge försökt att tackla. Det första är insikten om att marken på sikt kommer att bli ”mättad” på aska, det vill säga att den inte längre kommer kunna rymma mer aska utan att mark och vegetation tar skada av övergödning, det andra stora problemet är mängden med föremål som ställs ut och sprids i området av vinden och vilda djur och sedan återfinns i närliggande hagar, diken och trädgårdar. Djurägare i närområdet uttrycker stor oro för sina djur som riskerar att råka väldigt illa ut när dessa saker hamnar i hagarna och naturen, inte minst behöver vi också tänka på hur de vilda djuren påverkas av dem.

All aska som inte återlämnas till matte och husse sprids fram till 2020-03-30 vid Tillinge Djurminnesplats. Därefter kommer platsen stå kvar precis som tidigare men städas upp på lösa föremål allt eftersom och få chansen att återhämta sig.


Har du frågor angående minneslunden är du varmt välkommen att kontakta oss