Minneslund

MINNESLUND


OBS! Minneslunden i Tillinge är sedan 2020-03-30 stängd för framtida spridningar, platsen står dock kvar precis som tidigare.

I slutet av sommaren öppnar vi vår nya minneslund för besök.


Det hårda tryck som vart på minneslunden i Tillinge under lång tid lett till två stora problem som vi länge försökt att tackla. Det första är insikten om att marken på sikt kommer att bli ”mättad” på aska, det vill säga att den inte längre kommer kunna rymma mer aska utan att mark och vegetation tar skada av övergödning, det andra stora problemet är mängden med föremål som ställs ut och sprids i området av vinden och vilda djur och sedan återfinns i närliggande hagar, diken och trädgårdar. Djurägare i närområdet uttrycker stor oro för sina djur som riskerar att råka väldigt illa ut när dessa saker hamnar i hagarna och naturen, inte minst behöver vi också tänka på hur de vilda djuren påverkas av dem.

All aska som inte återlämnas till matte och husse sprids fram till 2020-03-30 vid Tillinge Djurminnesplats. Därefter kommer platsen stå kvar precis som tidigare men städas upp på lösa föremål allt eftersom och få chansen att återhämta sig.


Vi har påbörjat anläggning av en ny minneslund där askan efter kremeringar från och med 31/3 kommer att spridas. Ingen aska kommer att hamna på deponi i övergångsperioden utan kontinuerligt spridas, i samband med anläggningen, och på den nya minneslunden. I slutet av sommaren planeras den stå redo för besökare och hemsidan kommer att uppdateras löpande med mer information.


Har du frågor angående minneslunden är du varmt välkommen att kontakta oss