Hem

Om oss

Här kan du läsa mer om oss och hur vi kan hjälpa dig som privatperson eller som arbetar inom djursjukvården.

AniWell

Mer information om vår kista AniWell, ett etiskt och funktionellt alternativ för djurkroppar i wellpapp hittar du här.

Minneslund

Askan efter alla djur som kremras hos oss och inte återlämnas till ägaren går till Tillinge Djurminnesplats.

Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsuveckling

Europa investerar i landsbygdsområden